Aanvragen

Aanvragen tot financiële steun dienen schriftelijk bij het bestuur van de stichting ingediend te worden. Aanvragen van individuen worden, in verband met regels omtrent privacy, in samenwerking met Joods Maatschappelijk Werk behandeld. Aanvragen worden op regelmatige basis behandeld en de stichting streeft er naar om deze zo spoedig mogelijk af te handelen. De aanvrager krijgt vervolgens schriftelijk bericht of de aanvraag gehonoreerd is, en zo ja, welk bedrag is toegekend. Bij iedere aanvraag wordt gekeken hoe urgent de financiële behoefte is en in twijfelgevallen wordt dit nader onderzocht, door bij aanvrager nadere informatie in te winnen.

Wil je een aanvraag indienen?
- Download dit formulier als Word-document en stuur het ingevuld op, met eventuele relevante bestanden, naar spreekuur@joodswelzijn.nl.
- Voor eventuele vragen kun je natuurlijk ook eerst terecht bij het bestuur van Stichting Cientje van Aalst.

Let op: het JMW neemt deze vragen voor de Stichting Cientje van Aalst in behandeling. Houd er rekening mee dat het JMW ook om bewijsstukken kan vragen. Raadpleeg voor meer informatie het JMW .

Uitkeerbaar vermogen

Het bestuur van de stichting streeft er naar zodanig aanvragen te honoreren, dat niet op het vermogen ingeteerd wordt. Er wordt dan ook gestreefd om jaarlijks niet meer dan het rendement op het vermogen uit te geven, hetgeen neerkomt op een jaarlijks uitkeerbaar vermogen van EUR 20.000 tot EUR 25.000.

Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Cientje van Aalst bestaat uit drie leden; een voorzitter, een penningmeester en secretaris. Alle bestuursleden voeren hun taken onbezoldigd uit. Bestuurders van de stichting worden benoemd door het bestuur van de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge (NIHS) te Amsterdam. Het bestuur bestuur bestaat thans uit:

- Chaggai Kon (Voorzitter a.i.)
- Ruben Troostwijk (Penningmeester a.i.)
- Jehoeda Shechter (Secretaris a.i.)