Dames Stichting Cientje van Aalst

Stichting Cientje van Aalst is opgericht bij openbaar testament op 4 mei 1922 op verzoek van mevrouw Cientje van Aalst. Over haar achtergrond is nu helaas weinig meer bekend, anders dan dat zij de stichting heeft laten oprichten met het doel financiële steun te verlenen aan 'minvermogende van goed zedelijk gedrag zijnde ongehuwde Israëlitische meisjes uit de goede stand'.

Individuen die voldaan aan het bovenstaande criterium kunnen een aanvraag doen voor financiele ondersteuning. Aanvragen kunnen zowel zien op financiële ondersteuning ten behoeve van een opleiding in of buiten Nederland, alsmede op bijvoorbeeld financiële ondersteuning ten behoeve van meer dagelijkse zaken.

De Stichting Cientje van Aalst beheert het kapitaal dat verkregen is uit de nalatenschap van de oprichter, mevrouw Cientje van Aalst, alsook opgespaarde gelden, schenkingen, erfstellingen en legaten. Naast de opbrengst van het kapitaal is Stichting Cientje van Aalst in staat Joodse meisjes te ondersteunen door giften. Stichting Cientje van Aalst hoopt tot in lengte van jaren in staat te zijn Joodse meisjes te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun doelen.